Voorwoord

Promoveren? Daaf gaat promoveren? Deze reactie kreeg ik 6 jaar geleden vlak na mijn afstuderen te horen. Ik moest zelf ook even aan het idee wennen, maar de uitdaging om uit te zoeken of de stelling "windenergie: gratis en toch duur" ontkrachtigd kon worden sprak mij zeer aan. De vrijheid (en dus de mogelijkheden) bij de sectie Systeem en Regeltechniek om dit doel te bereiken was voor mij de belangrijkste reden om voor de Technische Universiteit Delft en niet voor het ECN in Petten of Stork Product Engineering in Amsterdam te kiezen.

Ik behoor tot de groep promovendi die puur voor het onderwerp gekozen heeft. Windenergie intrigeerde me eigenlijk als kind al. Mijn vader wilde een windmolen in de tuin zetten om elektriciteit op te wekken en dat vond ik zeer interessant. Helaas is dat er nooit van gekomen, hoewel hij er onlangs weer over begon...

Onderzoek doen is leuk (zeker naar windenergie gezien het brede en maatschappelijke karakter van het onderwerp). Maar helaas, het werk zit erop en dus is het moment gekomen een aantal mensen te bedanken voor hun positieve bijdrage op het verloop van mijn onderzoek. Van deze groep wil ik de volgende personen graag met naam noemen.

Allereerst wil ik Maarten Steinbuch bedanken voor het feit dat hij mij het laatste zetje gegeven heeft. Maarten, ik heb er geen moment spijt van gehad! Natuurlijk was dit project nooit tot stand gekomen als Okko Bosgra mij niet de gelegenheid had gegeven de traditie op de sectie voort te zetten. Speciale dank gaat ook uit naar Gregor van Baars voor het beschikbaar stellen van zijn vrije tijd om de overgang van student naar promovendus te versoepelen.

Verder wil ik de sectie bedanken voor de stimulerende werkomgeving. In het bijzon-der Sjoerd Dijkstra voor de morele en politieke ondersteuning en Peter Valk voor de soft- en hardware ondersteuning. De "woensdag-after-lunch" presentaties met de bijbehorende discussies evenals de (soms onzinnige) bijdragen tijdens de lunch heb ik zeer gewaardeerd. Hans, Dick, Joost, Judi, Marco, Edwin, Thomas, Sjirk, Rob, A3, Martijn, Branko, Gideon, Eduard, Camile, Les, Jogchem, Leon, Dennis, Alex, Maria, Maria M., Els, Jacqueline, Marjolein, Debby, Agnes, "kroketten" Cor, Frits, Ton, Guus, John, Ad, Carsten, Peter H. en Paul: bedankt. Daarnaast hebben som-mige afstudeerders op mij een onvergetelijke indruk achter gelaten. Martin, Jurjen,

Mario en Mark, ook al staan niet al jullie resultaten vermeld in dit proefschrift, toch bedankt voor jullie (inhoudelijke) bijdragen.

Tijdens mijn promotie heeft een aantal mensen een essentiele bijdrage geleverd aan de experimenten uitgevoerd op de Lagerwey LW-50/750 windturbine. Andre Pubanz, Martin Hoeijmakers, John Vervelde, Bert Bosman, Jan Lucas, Cees van Everdinck, Rob Tousain, Koert de Kok, Robert Verschuren en Berit van Hulst: bedankt voor jullie inzet en vooral geduld. Zonder jullie zou dit proefschrift minstens de helft dunner en lang niet zo waardevol zijn. Daarnaast wil ik Bart Roorda en Henk Heerkes bedanken voor het beschikbaar stellen van respectievelijk de Polymarin en AERPAC rotorblad gegevens. Tevens wil ik Hans van Leeuwen, Gerben de Winkel, Don van Delft, Arno van Wingerde en Peter Joosse bedanken voor het beschikbaar stellen van de modale testresultaten van diverse rotorbladen en hun assistentie bij het analyseren van de data.

Vervolgens wil ik Sylvia bedanken voor de altijd gezellige ontvangst op de 6de. Hans en Jan bedankt voor jullie enthousiasme, kritische houding, samenwerking en gezelligheid. Ik hoop dat al onze plannen uitkomen en dat in navolging van jullie meer DUWIND-ianen de Mekelweg over durven te steken.

Ik wil Richard Luijendijk (Siemens Nederland N.V.) bedanken voor het feit dat hij mij de mogelijkheid heeft geboden de wind (tijdelijk) vanuit een andere positie te bekijken. In de periode dat ik bij Siemens aan het NSWP (North Sea Wind Power) project gewerkt heb, heb ik veel van jou en onze samenwerking geleerd. Daarnaast heb ik de bevestiging gekregen dat dit proefschrift een belangrijke bijdrage kan leveren in het verbeteren van de concurrentiepositie van windenergie.

Monique: super dat je de omslag van mijn proefschrift hebt willen vormgeven. Ik hoop dat de vormgeving de dikte een beetje compenseert.

Mijn ouders, "Pap en Mam", hartstikke bedankt voor alle goede zorgen. Zonder jullie steun had ik dit nooit kunnen doen. Wat ik het meest in jullie bewonder is dat jullie zowel Dirk-Jacob als mij de ruimte en kans hebben gegeven dingen te doen die jullie vroeger door de andere omstandigheden nooit hebben kunnen doen.

Tenslotte wil ik mijn vriendin Nannila bedanken. Niet alleen voor de liefde en steun tijdens mijn promotie, maar ook voor het af en toe dichtgooien van mijn laptop.

Zo, nu is het weer tijd voor een goed boek,

David-Pieter "Daaf" Molenaar Delft, 1 december 2002.

Renewable Energy 101

Renewable Energy 101

Renewable energy is energy that is generated from sunlight, rain, tides, geothermal heat and wind. These sources are naturally and constantly replenished, which is why they are deemed as renewable. The usage of renewable energy sources is very important when considering the sustainability of the existing energy usage of the world. While there is currently an abundance of non-renewable energy sources, such as nuclear fuels, these energy sources are depleting. In addition to being a non-renewable supply, the non-renewable energy sources release emissions into the air, which has an adverse effect on the environment.

Get My Free Ebook


Post a comment